Tôi vô cùng xúc phạm khi bạn phát sóng bộ phim Cuties, bộ phim kinh doanh bằng hình ảnh về việc trẻ em siêu hiện thực hóa. Xấu hổ cho bạn! Bộ phim này không hơn gì nội dung khiêu dâm trẻ em. Bằng cách phát trực tuyến, bạn đã vi phạm lòng tin của mình với công chúng và xúc phạm khán giả của mình, đồng thời phạm tội tham gia vào một số xu hướng tồi tệ nhất mà nền văn hóa của chúng ta phải đối mặt ngày nay, bao gồm cả buôn bán tình dục trẻ em. Cho đến khi bạn xóa phim khỏi dịch vụ và đưa ra lời xin lỗi công khai, tôi sẽ không đăng ký dịch vụ của bạn và tôi sẽ kêu gọi mọi người tôi biết hãy cùng tôi nói KHÔNG với Netflix.

Ký tên của bạn

Ký tên

12859 những người ủng hộ
 
7141 cần thiết để đạt được 20000

Bằng cách kiểm tra, bạn đồng ý nhận các email thường xuyên về các chiến dịch trên Ifamily. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.